Blog

Nyheter

Nye Samiske veivisere er offentliggjort

Bilde viser de fire samiske veiviserne. Alle har pynta seg med kofter.

Fredag kveld, 24.07.2020, i Márkomeannu sitt samisk festivalhelg i Oslo, SALT ble de nye samiske veiviserne offentliggjort.
Tre jenter og en gutt er nå valgt til å reise i hele Norge for å fortelle om samisk kultur, historie og hvordan det er å være samisk ungdom i dag. De er det 17. kullet og skal holde foredrag for skoler i skoleåret 2020/2021.

De nye veiviserne er Elle Rávdná Näkkäläjärvi (19) fra Kautokeino, Mirja Cicilia Andersson Renander (18) fra Nerskogen i Rennebu, Lemet Johanas Nystad (21) fra Karasjok og Vibeke Persen (21) fra Holmesund i Tana.

– Jeg gleder meg masse til å ta fatt på året og er klar for det det har å by på, sier den nyvalgte veiviserne Vibeke Persen fornøyd.
Rektor ved Samisk høgskole Laila Susanne Vars overakk guksier som gave fra høgskolen til alle de nye veiviserne. Dermed er de nye veiviserne klar for å fortelle om den samiske kulturen også over en kaffekopp.
– Samisk høgskole er veldig stolt over å kunne offentliggjøre hvem som er blitt valgt ut som Samiske veivisere for det neste året. Veiviserordningen gir ungdom over hele landet økt kunnskap om samer, samiske samfunn og om samisk kultur. Økt kunnskap er nøkkelen til å bekjempe fordommer, hatytringer og hets mot samer. Disse ungdommene har en viktig jobb foran seg og vi på Samisk høgskole vil sørge for at de kan utføre sitt oppdrag på en god måte, til tross for at samfunnet fortsatt er preget av pandemien og dette også vil påvirke veivisernes hverdag, sier rektor ved Samisk høgskole, Laila Susanne Vars.
Statssekretær fra Kunnskapsdepartementet Anja Johansen sier dette er en viktig ordning.
– Samer er en del av Norge og det er viktig at norsk ungdom får kunnskap om samer og samisk kultur slik at vi kan bekjempe fordommmer og negative holdninger, sa statssekretær Anja Johansen fra Kunnskapsdepartementet da hun holdt tale til veiviserne i offentliggjøringen.
Samisk høgskole har ansvaret for veiviserordningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) finansierer ordningen. Veiviserne tar studiet “Samisk kultur- og samfunnskunnskap” ved Samisk høgskole. De får 60 studiepoeng og får tildelt studiestipend. De besøker skoler og andre ungdomsarenaer i Norge.

For intervju, ta kontakt med de nye samiske veiviserne
Elle Rávdná Näkkäläjärvi (941 89 499), Mirja Cicilia Andersson Renander (414 61 459),
Lemet Johanas Nystad (908 11 204), Vibeke Persen (941 80 433)
For mer info, ring:
Eva Måsø, Rådgiver, Samisk høgskole, tlf +47 975 60 589
Laila Susanne Vars, Rektor, Samisk Høgskole, tlf +47 453 97 70

Ođđa sámi ofelačča almmuhuvvon
Bearjadateahkeda Márkomeannu sámi doaluin Oslos beasaimet viimmat almmuhit geat dat ođđa sámi ofelaččat leat.
Golbma nieidda ja okta bárdni leat válljejuvvon ofelažžan skuvlajahkái 2020/2021.
Dat ođđa ofelaččat leat: Elle Rávdná Näkkäläjärvi (19), Guovdageainnus eret, Mirja Cicilia Andersson Renander (18), Nerskogenis eret, Lemet Johanas Nystad (21) Kárášjogas eret ja Vibeke Persen (21), Deanus eret.
– Mun illudan boahtit johtui ofelašjagiin ja lean gearggus buot hástalusaide, dadjá ođđa ofelaš Vibeke Persen duđavaččat.
Sámi allaskuvlla rektor, Laila Susanne Vars geigii guvssiid skeaŋkkan allaskuvlla bealis ođđa ofelaččaide. Dalle leat ođđa ofelaččat gergosat muitalit sámi kultuvrra birra go gáfestallet.

– Sámi allaskuvla lea hui rámis go beassat fas almmuhit njealje ođđa sámi nuora geat leat válljejuvvon ovddastit ofelašdoaimma. Ofelaččat oahpahit nuoraide miehtá riika sápmelaččaid birra, sámi servodaga ja sámi kultuvrra birra. Eambbo máhttu eastada ovdagáttuid, vaššicealkámušaid ja cielaheami. Sis lea dehálaš bargu ja sámi allaskuvla lágida doaimma ja fuolaha ahte sii sáhttet čađahit sin barggu buoremus lági mielde, vaikko pandemiija áin váikkuha min servodaga ja sáhttá maid váikkuhit ofelaččaid árgabeaivvi, lohká Sámi allaskuvla rektor Laila Susanne Vars.
Máhttodepartemeantta stáhtačálli Anja Johansen dadjá Sámi ofelašdoaibma lea dehálaš.
– Sámit lea oassin Norggas lea dehálaš ahte Norgga nuorat ožžot máhtu sápmelaččaid birra ja sámi kultuvrra birra vai sáhttit eastadit ovdagáttuid ja negatiiva guottuid, dadjá Máhttodepartemeantta stáhtačálli. Son doalai sártni ofelašalmmuheamis.

Sámi allaskuvla doaimmaha Sámi ofelaččaid ja Gieldda- ja ođasmahttindepartemeanta (KMD) ruhtada doaimma. Ofelaččat čađahit oahpu “Samisk kultur- og samfunnskunnskap” Sámi allaskuvllas. Dasto mátkkoštišgohtet joatkkaskuvllaide ja eará nuoraiddeaivvademiide olles Norggas. Sin váldoulbmil lea muitalit sámi kultuvrra ja servodaga birra eará nuoraide Norggas.

Jos háliidat jearahallamiid, váldde oktavuođa daid ođđa sámi ofaččaiguin
Elle Rávdná Näkkäläjärvi (941 89 499), Mirja Cicilia Andersson Renander (414 61 459), Lemet Johanas Nystad (908 11 204), Vibeke Persen (941 80 433)
Eanet dieđut:
Lena Susanne Gaup, Ráđđeaddi , Sámi allaskuvla, tlf +47 466 28 496
Eva Måsø, Ráđđeaddi, Sámi allaskuvla tlf +47 975 60 589
Laila Susanne Vars, Rektor, Sámi allaskuvla tlf +47 453 97 700

X