Blog

Avfallshåndteringen for husholdning og hytte i hele Fjellregionen – også i Røros kommune, ble endret 1 september 2020.

Målet har vært å gjøre sorteringen enklere for alle. Vi vil også gjøre det enklere ved å hente mer hjemme hos deg som bor langs en tømmerute.

De fleste husstander i kommunen ligger langs tømmerutene.

Mer informasjon til deg som har fått nye dunker 

Husstander med containerabonnement og hytter og fritidsboliger skal levere avfallet sitt på returpunkter. Det som er nytt er at du kan levere sortert avfall på returpunktet. Denne løsningen gjelder alle som ikke har fått nye dunker.

Mer informasjon til deg som skal lever avfall på returpunkter

Har du spørsmål om den nye ordningen?

Da kan du ta kontakt med servicetorget på telefon 72 41 94 00. Du kan også sende en e-post til postmottak@roros.kommune.no.

Det er viktig for oss at overgangen til ny avfallshåndtering fungerer på en smidig og god måte for deg som innbygger.

Du kan også lese mer om den nye ordningen på Fias sine sider.

X