Blog

Bilde av fire avfallsdunker med sort, brunt, blått og gult lokk, som står llangs veien, foran et hus

1. september 2020 endres avfallshåndteringen for husholdning og hytte i hele Fjellregionen – også i Røros kommune.

Målet er å gjør sortering enklere for alle. Vi vil også gjøre det enklere ved å hente mer hjemme hos deg som bor langs en tømmerute.

Fra september vil vi hente avfall fra husholdninger og hytter på to måter:

Hjemme hos deg

De fleste husstander i kommunen ligger langs tømmerutene. Dere får nye dunker som dere skal sortere avfallet i. Dunkene tømmes av oss.

Mer informasjon til deg som har fått nye dunker 

På faste returpunkter

Husstander med containerabonnement og hytter og fritidsboliger skal levere avfallet sitt på returpunkter. Det som er nytt er at du skal levere sortert avfall på returpunktet. Denne løsningen gjelder alle som ikke har fått nye dunker.

Mer informasjon til deg som skal lever avfall på returpunkter

Du får informasjon i posten

I mars mottok alle innbyggere informasjon i posten om hvordan endringen blir. Hytteabonnenter vil motta informasjon senere.

Har du spørsmål om den nye ordningen?

Da kan du ta kontakt med servicetorget på telefon 72 41 94 00. Du kan også sende en e-post til postmottak@roros.kommune.no.

Det er viktig for oss at overgangen skjer på en smidig og god måte for deg som er innbygger.

Du kan også lese mer om den nye ordningen på Fias sine sider.

X