Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Nyheter

NAV Røros, Os og Holtålen åpner opp igjen for kontrollert “drop in” mandag 8. juni.

NAV Røros, Os og Holtålen åpner opp igjen for kontrollert “drop in” på nav kontoret fom mandag den 08.06.20. med samme åpningstider som før Korona.

Vi oppfordrer folk å vurdere behovet for å oppsøke nav kontoret, og til å bruke nav sine digitale løsninger.

Vi forholde oss til myndighetenes råd når det gjelder smitteverntiltak, og oppfordrer til å holde avstand.

For å unngå at folk samler seg i publikumsarealene, kommer vi til å ha publikumsvert som tar imot, og avklare formålet med besøket.
De som ønsker å snakke med en veileder, kan fortsatt ta kontakt med oss for å gjøre avtale på følgende vakttelefonnummer: 469 06 249

Se også nettsiden til NAV Røros, Os og Holtålen

X