Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Stedsutvikling

Naturtypekartlegging i Røros sentrum, Hånesåsen og Galåen

På oppdrag for Miljødirektoratet vil det i 2022 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Selbu, Oppdal, Levanger, Heim, Orkland, Melhus, Verdal, Rennebu, Trondheim, Skaun og Røros. Kartleggingen i Trøndelag vil bli utført av firmaet Natur og Samfunn AS og vil skje en gang i perioden fra mai til oktober 2022.

Etter oppdrag fra Miljødirektoratet har Statsforvalteren i Trøndelag foreslått områder som er aktuelle for kartlegging av naturtyper i 2022. Miljødirektoratet har vurdert forslagene og prioritert hvilke områder som skal kartlegges i år.

 

For mer informasjon se Statsforvalteren i Trøndelag sine sider

X