Blog

Aktuelt, Nyheter

NATO rekognoserer før storøvelsen Trident Juncture

Illustrasjonsfoto: NATO rekognoserer før storøvelsen Trident Juncture

Pressemelding fra Forsvaret om at det i uke 42 vil bli gjort befaringer i forkant av øvelsen neste år: 

NATO vil i tiden 16-19. oktober 2017 gjennomføre rekognosering i Norge som ledd i planleggingen og forberedelsene til NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

Øvelsen i 2018 vil være en av de største NATO-øvelsene gjennomført i Norge
Det er et år igjen til øvelsen begynner, og den vil bli den største øvelsen i Norge siden Strong Resolve, som ble gjennomført i Norge og Polen i 2002. Da deltok det ca. 40 0000 deltakere fra 27 forskjellige nasjoner.

Øvelse Trident Juncture vil være synlig over store deler av Norge og tilstøtende sjø- og luftområder. Landstyrkene vil utgjøre den mest synlige og merkbare delen av øvelsen. Landstyrkenes aktivitet vil hovedsakelig finne sted i fylkene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland.

Under rekognoseringen vil uniformert personell fra mange nasjoner bli observert på flere steder, fra Østfold i sør til Nordland i nord.

Hensikten med rekognoseringen er å avdekke muligheter og begrensninger innenfor øvingsområdet og finne egnede områder for ulike type avdelinger, hovedkvarter, logistikk osv. Det blir også viktig å identifisere forhold som gjør at øvelsen får minst mulig påvirkning på normalsituasjonen for folk i øvingsområdet, men øvelsen er av et sånt omfang og størrelse at de fleste vil bli påvirket.

Trident Juncture 2018 er en NATO-ledet øvelse som innebærer at det er NATO som har ansvaret for både planlegging og gjennomføring av øvelsen. Norge er vertsnasjon, og får ansvaret for å legge til rette for at nasjonale forhold og behov blir ivaretatt under planlegging og gjennomføring.

Les mer om Trident Juncture 2018 på Forsvarets egne sider: https://forsvaret.no/aktuelt/over-på-natos-kjerneoppgave.

 

X