Blog

Illustrasjonsfoto Den nasjonale barnehagedagen 2018

I år ble Barnehagedagen arrangert tirsdag 13. mars. Temaet var barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!».

Barnehagene i Røros kommune har hatt fokus på dette temaet i lengre tid, og i går deltok de på et arrangement i regi av «Kunst i Bergstaden».

Barnekunst I Ysterhagaen barnehageSmåbarnsavdelingen Skåkåsen i Ysterhagaen barnehage/ Luvlege Maanagïerte har de siste ukene jobbet mye med kreativitet. De har hatt fokus på å bruke ulike materialer, og har laget forskjellige ting som de skal stille ut og som barna etter hvert tar meg seg hjem. Det er prosessen som er viktig, og ikke sluttproduktet, selv om barna også er veldig stolt over det de har laget. Bildene viser noe av det de har jobbet med den siste tiden. Kunst i møtet med Ytsterhagaen barnehage Luvlege Maanagïerte

Kunst i Bergstaden
I går var 5 ulike grupper, med til sammen mellom 40-50 barn med på et opplegg med Inger-Marie Larsen i regi av «Kunst i Bergstaden». Hun tok blant annet utgangspunkt i Ari Behn sitt bilde «Tiger i hagen». Dette dannet utgangspunkt for en fin dialog om kunst, og at det fine med å se på kunst, er at vi som ser på kunsten kan være med på å bestemme hva det skal ligne, og at det ikke finnes noe “rett” eller “feil” svar.

Kunst i Bergstaden_resultatSå leste Larsen ei barne- / bildebok av Lizzy Stewart som heter nettopp: “Det er en tiger i hagen”. Inspirert av boka, fikk barna i oppgave å tegne dyr på en post-it lapp. Det ble tegnet geparder, hund, sommerfugl, dinosaur, larve, tiger og katt. Alle dyrene som barna laget ble hengt opp på en papplate.

Inger-Marie Larsen forteller at hun synes det ble veldig fine verk, som ble fargerike og fortalte historier om hver enkelt. “Jeg tror alle ungene følte seg “sett”, og vi fikk til veldig fine dialoger. Jeg synes det er viktig å skape undring. For meg som pedagog er det også viktig å gi barnet et språk / begreper for å kunne reflektere over og snakke om kunst.”Lesestund_kunst i Bergstaden

Om den nasjonale barnehagedagen
Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Det er fremdeles for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre.

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter – der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende. Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005. Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av barnehagenorge.

Følg lenken for å lese mer om den nasjonale barnehagedagen: https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2017/barnehagedagen-2018-la-meg-skape/

X