Blog

Barn, unge og utdanning, Nyheter

Nasjonal portal for bekymringsmeldinger

Bilde er svarthvitt, og viser ei jente som står på en vei med en stor kosebamse i hånda.

Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

Hvordan fungerer løsningen?

Løsningen består av to ulike skjema, ett for privat melder og ett for offentlige ansatte.
Brukerne logger seg inn på portalen, fyller ut og sender inn bekymringsmeldingen. Løsningen vil deretter levere bekymringsmeldingen direkte til barneverntjenestens fagsystem.

Hvordan finner jeg fram?

Portalen ligger på følgende nettside: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/
Du finner også mer informasjon om hvordan du kan gå fram på kommunens nettside: https://roros.kommune.no/barn-unge-utdanning/barnevern/

X