Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Nå kan du søke om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning – DEL 6

Røros kommune har mottatt kr 1.138.000 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – DEL 6», og virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene.

Hvem kan motta støtte?

Målgruppen for midlene er virksomheter med forretningsadresse og virksomhet i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er:

  • Virksomheter som ble pålagt av regjeringen å stenge i perioden 14.12.21-2.2.22
  • Virksomheter innen bransjene servering og overnatting

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om kompensasjon for tapt omsetning som følge av de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført av regjeringen for perioden 14.12.21-2.2.22.

Hvordan søke?

Alle søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Der finner du også full kunngjøringstekst og hvilke krav som stilles til søker og søknaden. Det er viktig at du leser hele kunngjøringsteksten før du søker.

Søknadsfrist og behandling av søknader

Røros kommune tar imot søknader i perioden 14.2.22 til og med den 7.3.2022, kl 23:59. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig av formannskapet i Røros kommune i 1 felles tildelingsrunde.

Har du spørsmål om ordningen?

Ta kontakt med Røros kommunes 1.-linjetjeneste for næring:

Rørosregionen Næringshage as
v/ Martin Riise Hulbækmo
Rådgiver og prosjektleder
Telefon: 472 55 956
E-post: martin.hulbaekmo@roroshagen.no eller post@roroshagen.no

X