Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Påminnelse: Det er fortsatt mulig å søke om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning – DEL 3

Sort/hvitt-bilde av hyttklokka i Røros sentrum med kirketårnet i bakgrunnen. Bilde er tatt på våren/sommeren.

Røros kommune har mottatt kr 1.445.000 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – DEL 3», og virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene.

Søknadsfrist og behandling av søknader:
Søknadsfrist er den 22.8.2021, kl 23:59. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig av formannskapet i Røros kommune i en felles tildelingsrunde.

Hvem kan motta støtte?
Målgruppen for midlene er virksomheter med forretningsadresse og virksomhet i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er:

  • Virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om kompensasjon for tap om følge av smitteverntiltakene, og det kan søkes om kompensasjon for økte kostnader knyttet til koronapandemien.

Hvordan søke?
Alle søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Der finner du også full kunngjøringstekst og hvilke krav som stilles til søker og søknaden. Det er viktig at du leser hele kunngjøringsteksten før du søker.

Har du spørsmål om ordningen?
Ta kontakt med Røros kommunes 1.-linjetjeneste for næring:
Rørosregionen Næringshage as,
v/ Martin Riise Hulbækmo
Rådgiver og prosjektleder
Telefon: 472 55 956
E-post: martin.hulbaekmo@roroshagen.no eller post@roroshagen.no

X