Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Nå kan du søke om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning – DEL 2

Bilde av Hyttklokka med kirketårnet i bakgrunnen. Bilde er tatt på våren/sommeren. Det er et svart/hvittbilde.

Røros kommune har mottatt kr 1.644.000 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – DEL 2».
Virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene.

Hvem kan motta støtte?
Målgruppen for midlene er virksomheter med adresse og virksomhet i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er:

  • Virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
  • Virksomheter som skal skape nye faste helårs arbeidsplasser i Røros innen utgangen av 2022.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om kompensasjon for tap om følge av smitteverntiltakene, og det kan søkes om kompensasjon for økte kostnader knyttet til pandemien. Virksomheter kan søke om tilskudd til tiltak som gir nye faste helårs arbeidsplasser i Røros – uavhengig av om virksomheten har hatt tap som følge av covid-19-pandemien.

Hvordan søke?
Alle søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Der finner du også full kunngjøringstekst og hvilke krav som stilles til søker og søknaden.

Søknadsfrist og behandling av søknader
Søknadsfrist er den 10.6.2021, kl. 23:59. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig av formannskapet i Røros kommune i en felles tildelingsrunde. Søknadene blir skjønnsmessig behandlet ut fra den beskrivelsen søkeren gir i vedlegget.

Har du spørsmål om ordningen?
Ta kontakt med Røros kommunes 1.-linjetjeneste for næring:
Rørosregionen Næringshage as,
v/ Martin Riise Hulbækmo
Rådgiver og prosjektleder
Telefon: 472 55 956
E-post: martin.hulbaekmo@roroshagen.no eller post@roroshagen.no

Fullstendige opplysninger om tilskuddsordningen finner du her.

 

X