Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter, Næring

Nå kan du søke om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning – DEL 1

Bilde av Hyttklokka med kirketårnet i bakgrunnen. Bilde er tatt på våren/sommeren. Det er et svart/hvittbilde.

Driver du virksomhet innenfor reiseliv eller servering i Røros?
Har din virksomhet falt utenfor nasjonale kompensasjonsordninger?

Røros kommune har mottatt kr 510.785 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter», og virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene.

Hvem kan motta støtte

Målgruppen for midlene er virksomheter i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er:
• Arrangementer
• Virksomheter innenfor reiseliv og servering
• Virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hva kan det søkes om

Det kan søkes om kompensasjon for tap som følge av smitteverntiltakene, og det kan søkes om kompensasjon for økte kostnader knyttet til koronapandemien.

Hvordan søke?

Alle søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Der finner du også full kunngjøringstekst og hvilke krav som stilles til søknaden.

Søknadsfrist og behandlingstid

Søknadsfrist er den 16.5.2021, kl 23:59. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig av formannskapet i Røros kommune i en felles vurdering. Søknadene blir skjønnsmessig behandlet ut fra den beskrivelsen søkeren gir i vedlegget.

Har du spørsmål om ordningen?

Ta kontakt med kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann, på telefon 926 57 906 eller på e-post elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no.

Nå kan du søke om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning – DEL 1

 

Fullstendige opplysninger om rammer finner du her

 

X