Blog

Anne Marit Engan sitter forran en pc-skjerm som viser nettsiden til HelsaMi

Nå kan du søke om kommunale helse- og omsorgstjenester via HelsaMi. Før måtte du fylle ut søknadsskjema på papir. Nå kan du sende oss en henvendelse i HelsaMi, som vi behandler som en søknad. – Det betyr at søkeprosessen blir enklere og mer effektiv både for deg som søker og for oss som behandler den, sier Anne Mari Engan, avdelingsleder ved forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester. – Det vil fortsatt være mulig å søke via papirskjema, for de som ønsker det.

Hva kan du søke om, og hvordan gjør du det?

Du kan søke på vegne av deg selv, eller som pårørende.

 1. Logg deg inn i HelsaMi via PC eller appen på mobiltelefon.
 2. I “Meny” klikker du på “Kommunale helse- og omsorgstjenester”.
 3. Velg “Røros”, og svar deretter på de neste spørsmålene som kommer.
 4. På “Hva gjelder din henvendelse” velger du “Forvaltningskontoret”.
 5. Du får opp et fritekstfelt, der du kan skrive inn en melding til oss.

I meldingen til oss kan du beskrive hva du opplever som vanskelig i hverdagen, for eksempel med beskrivelse av funksjonsnivå. Vi behandler meldingen som en søknad. I mange tilfeller tar vi kontakt med deg for et telefonmøte eller hjemmebesøk, for å kartlegge behovet ditt.

Bilde fra HelsaMi som viser feltet der du legger inn meldingen

Her kan du skrive inn hva du opplever som vanskelig i hverdagen.

Ut fra dette kan vi gjøre et vedtak, det vil si et tilbud om hvilke tjenester som kan være aktuell for deg. Det kan være:

 • hjemmetjenester
 • sykehjemsplass
 • plass i bolig med heldøgns omsorg (HDO)
 • omsorgsbolig
 • plass ved dagsenter
 • brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • støttekontakt
 • trygghetsalarm og andre tekniske hjelpemidler

Følg med på henvendelsen din

I HelsaMi kan du til enhver tid se status på henvendelsen du har sendt. Når vi har behandlet den og gjort et vedtak, kan du se svaret på søknaden i HelsaMi.

Er du pårørende med omsorgsoppgaver?

Snart kommer også muligheten til å søke om avlastning og omsorgsstønad, for deg som er pårørende med omsorgsoppgave. – Vi jobber med dette nå, og snart finner du også den i HelsaMi, sier Anne Mari Engan.

Informasjon og lenker

X