Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Næring

Nå er reguleringsplan for Røros sentrum vedtatt

Vinterbilde av Røros sentrum tatt fra slagghaugene med kirka til venstre

Reguleringsplan for Røros sentrum, PID 20130009, ble vedtatt av kommunestyret i Røros kommune den 26.09.2019 (saksnummer 50/19). Planen legger rammer for bruk og vern av Røros sentrum.

Det er mulig å klage på vedtaket

Fristen for å klage er tre uker fra kunngjøring den 19.11.2019. Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Trøndelag og sendes til Røros kommune for forberedende klagebehandling. Dette er i henhold til plan – og bygningslovens § 12-12, jfr. § 1-9 og forvaltningsloven.

X