Blog

Nyheter

Møte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni 2020.
Sted: Rønningen gård i Dalsbygda, Os kommune.
Tid: kl. 9.30, formelt vedtaksmøte kl. 11.

Første del av møtet blir en orienteringsdel med fokus på verneverdier og utfordringer i Forollhogna, samt tema byggeskikk og bygningsvern.

Mer informasjon om møtet, orienteringer og saker til behandling finner du på nettsidene til Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Informasjon om utarbeidet byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna (høringsdokumenter) finner du her

Møtet er åpent for publikum. Påmelding til møtet skjer til nasjonalparkforvalterne.

X