Blog

vannmåler

Har du vannmåler er det ditt ansvar å lese av vannmåleren innen fristen 31.12.2021

Du mottar SMS eller avlesningskort fra kommunen i løpet av desember.
Målere som ikke er avlest og innmeldt innen fristen, vil få stipulert forbruk. Ved stipulert forbruk er det byggets areal som legges til grunn for forbruksgebyret.

Les mer om vann og avløp her

X