Blog

Foto: Marit Manfredsdotter

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag 16.10 at Røros kommunes første miljøpris skal gå til Rolf L. Feragen. Årets vinner har gjennom lang tid vist et usedvanlig miljøengasjement gjennom sin gårdsdrift og er en verdig vinner av kommunens første miljøpris, sier ordfører Hans Vintervold. 

Feragen er både en landskapspleier og en kulturbærer som har museal og miljøvennlig jordbruk som levebrød og livsstil. Rolf L. Feragen ivaretar tradisjoner fra fortiden, men viser også vei for hvordan vi bør tenke landbruk framover. Han driver i takt med naturen og ikke på bekostning av den. Han viser hvordan man kan leve av jordens ressurser i dag uten at det går på bekostning av framtidige generasjoner. Med sitt engasjement reflekterer Feragen kjerneideen for FNs bærekraftsmål og for Røros miljøarbeid.

Økologisk landbruk
Feragen er 61 år gammel og har siden 1982 drevet slektsgården som har vært i drift siden starten på 1600-tallet. I dag har han rundt 11 røroskyr, og har tidligere hatt høner, ender, gjess, griser og en hest. Hvert år ved sankthanstider flytter han og samboer Ingeborg til setra ved Feragssjøen, og bor der til slåtten er i hus.

Rolf holder med sin drift både natur- og kulturlandskapet vedlike. Kyrne beiter i den samme utmarka som gårdens kyr har gjort i snart 400 år. Både slekt og venner hjelper til med hesjinga, sommerens høydepunkt for mange. Rolf driver økologisk og det gror godt av alt fra gulrøtter, rødbeter og urter i grønnsakshagen. Forskningen viser et større mangfold av dyr og planter på økologiske jorder enn de konvensjonelle. Det er viktig når man vet at tap av verdens artsmangfold er en av verdens største miljøtrusler.

Vedlikehold på tradisjonelt vis
I tillegg til økologisk landbruk er også Feragen opptatt av å istandsette og vedlike gården på tradisjonelt vis. Bygningsarven vår utgjør en stor ressurs. De viser hvordan menneskene har levd og brukt de ressursene som har vært tilgjengelig. Vedlikehold av slike bygg er viktig bidrag til å redusere våre klimagassutslipp.

Levebrød på naturens premisser
Rolf er engasjert i foreningen Røroskuas venner og han diskuterer gjerne rovdyrpolitikk. Han er positiv til ulv og mener at den har en naturlig plass i naturen på lik linje med kyrne hans. Snøscooter er heller ikke en del av hans drift. For Feragen er det å være bonde ikke bare et levebrød, det er en livsstil og en livsfilosofi der forfedrenes nøye gjennomtenkte bruk av naturen fortsatt preger hverdagen. For ham er det livsglede og folkehelse å drive jorda på gamlemåten, hente torv som tørkes og kvernes før den blir strødd i fjøset og også ta et bad i Feragssjøen for å vaske av seg høystøvet etter endt arbeidsdag.

Om miljøprisen
Miljøprisen er består av et diplom og en gavesjekk på kr 15 000,-
I miljøprisens statuetter står det at prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre for tiltak som fremmer, følger opp eller kompletterer Røros kommunes miljøpolitikk. Pristildelingen bør reflektere god miljøeffekt, holdningsskapende virkning og/eller langvarig engasjement gjerne også utover kommunegrensen.

Utdeling på FN-dagen
Miljøprisen vil bli utdelt på kommunestyret torsdag 24. oktober, som også sammenfaller med den internasjonale FN-dagen.

X