Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter, Næring

Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø

Illustrasjonsfoto samiske kulturminner

Foto: opphavsrett Varanger museum

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen

– Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer
Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK https://digisak.ra.no/front#front/index
Du må bruke Chrome, Firefox eller Opera for å åpne Digisak. Internet Explorer støtter ikke denne nettsiden.

Tilskuddene gjelder for 2022

Søknadsfrist: 1.november 2021

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

X