Blog

Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Melding om fastsatt planprogram- Detaljregulering av Gjøsvikmoen

Illustrasjonsbilde Gjøsvikmoen

Utvalg for plansaker vedtok den 7.10.2021 å fastsette planprogrammet for detaljregulering av Gjøsvikmoen.
Hensikten med planarbeidet er
• Å legge til rette for boligutvikling med konsentrert boligbebyggelse.
• Å sikre god adkomstveg(er) fra Femundsveien (Fv6526) til Gjøsvikmoen.
• Etablering av nærlekeområder.
• Etablering og sikring av grøntarealer.
• Sikring og etablering av skiløype-/tur-trasse inkludert bru over Håelva.
• Å vurdere og avklare fremtidig løsninger for vann- og avløp.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.
Fastsatt planprogram og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens hjemmeside, www.roros.kommune.no

Se også under møtekalender, Utvalg for plansaker 7.10. for å finne vedtaksdokumenter.

X