Blog

Illustrasjonsfoto invitasjon dialogmøte om rammeavtaler og offentlig anskaffelse

Røros kommunes samarbeidspartner for offentlige anskaffelser, ABAKUS, inviterer til dialogkonferanse om levering av lokale råvarer i ny rammeavtale på storhusholdning.

Vi ønsker å lære mer om distribusjonsmuligheter og oppbygningen av produsent- og leverandørmarkedet.

Benytt muligheten til å lære mer om hvilke muligheter som ligger i dette lokalmarkedet, og gi oss samtidig innspill på hva vi kan gjøre for at kommunene i regionen vår kan være interessante kunder for dere.

Påmelding, tid og sted: 

Konferansen arrangeres på Tynset, den 7. november fra kl. 10.00 – 13.00. Påmeldingsfrist: 30. oktober kl. 15.00:

  • via kommunikasjonsmodulen i Mercell
  • pr e-post: gjertrud.eggen@abakus.as
  • pr tlf. til Abakus: 948 79 858

Bakgrunn
Kommunene i Sør- og Nord-Østerdal, heretter kalt «Innkjøpssamarbeidet», består av kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset og Røros. Innkjøpssamarbeidet ønsker dialog med de lokale leverandørene i regionen for å se på muligheter og utfordringer knyttet til levering av lokale råvarer til det offentlige.

Felles dialogmøte
Innkjøpssamarbeidet ønsker å utfordre lokale leverandører på følgende:

  • hvordan er oppbyggingen av produsent- og leverandørmarkedet?
  • hvordan fungerer et ev. distribusjonsnett?
  • er det interesse hos lokale leverandører for å levere til det offentlige?

Formål
Formålet med denne dialogkonferansen er å få klarhet i om det er ønskelig for lokale produsenter/leverandører å delta i anbudskonkurranser, og dermed ha mulighet til å levere sine produkter til kommunene. I så tilfelle hvordan løses dette med tanke på bl.a. distribusjon.

Ideer som kommer frem i denne prosessen vil kunne bli brukt i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, som benyttes i en kommende anskaffelse.  Anskaffelsen vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Valg av gjennomføringsmodell for konkurransen vil bli besluttet i etterkant av dialogen.

Vi ønsker å se produkter
Som oppdragsgiver ser vi at det kan være hensiktsmessig å bli presentert for produktene de ulike leverandører/produsenter tilbyr – for eksempel med tanke på pakningsstørrelser/volum, produktets innhold, mengde etc.

En slik presentasjon vil kunne gi oppdragsgiver en tanke om hva som finnes på markedet, og i tillegg utfordre oppdragsgiver til å tenke alternativt og mer effektivt om fremtidige innkjøp. Kan leverandøren/produsenten si noe om hvordan kommunene kan redusere matsvinn, mengde emballasje o.l. på bakgrunn av punktene nevnt over?

Det presiseres at innspill gitt i dialogprosessen er unntatt offentlighet, og vil bli behandlet konfidensielt.

Velkommen!

X