Blog

Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan er i gang. Et ledd i gjenåpningen er lettelser i tiltak for fritidsaktiviteter for både voksne, barn og ungdom. 

Hva gjelder for voksne?

  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer.
  • Voksne må fremdeles passe på å holde minst én meters avstand.

Hva gjelder for barn og ungdom?

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.
  • Barn og unge unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
  • Hvis barn og unge trener eller øver med et lag eller organisasjon i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget eller organisasjonen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Les mer her:

X