Blog

Landbruksnytt mars 2021

Til våre brukere og andre!

Vedlagt ligger siste Landbruksnytt for Røros, Os og Holtålen.

Legger også ved forslag til beitelogg for beitesesongen, samt eksempel til hvordan man kan fylle den ut.
Det er viktig å loggføre bruken av beite i forbindelse med søknad om tilskudd til dyr på beite gjennom produksjonstilskuddet og en evt. avlingssviktsøknad.

Med hilsen
Landbruksavdelingen for Os, Røros, Holtålen

Tlf. 62 47 03 00

www.os.kommune.no

postmottak@os.kommune.no

 

 

X