Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Lag og foreninger – søk momskompensasjon!

Momskompensasjon

Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det skal totalt fordeles 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Husk å søk i tide!

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere.

Hvor kan jeg søke?

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no. Alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

X