Blog

Aktuelt, Folkehelse, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Lag og foreninger – registrer dere innen 1. juni!

Røros kommune fikk i 2018 et digitalt register over lag og foreninger på våre hjemmesider. Denne oversikten skal gjøre det enklere for kommunen å nå ut med relevant info til det frivillige lag- og foreningslivet, som for eksempel informasjon om tilskuddsordninger, søknadsfrister osv. En samlet oversikt vil også gjøre det enklere for publikum å komme i kontakt med de ulike foreningene. Lagene/foreningene legger selv inn informasjon om seg selv, og holder denne informasjonen oppdatert.

Nå er det meste av årsmøter over, og mange lag og foreninger har fått nye styrer. Vi oppfordrer de som allerede har registrert seg, om å gå inn på hjemmesiden og oppdatere informasjonen under sitt lag/forening. Så oppfordrer vi spesielt de som ikke har registrert seg enda, om gjøre dette innen 1. juni!

Registeringssiden finner dere her: REGISTRERING LAG OG FORENINGER

Ved spørsmål, er det bare å ta kontakt med Ane Linn Haagaas, mail: alh@roros.kommune.no eller telefon: 924 31 207

X