Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

La drømmen bli virkelighet! – klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet

Vinner av Drømmestipendet 2016 Ane Selboe Lein, Eye C u

100 nye kulturutøvere skal i perioden mai-juni 2019 få til sammen 1,5 millioner kroner i form av Drømmestipendet 2019. Nå er jakten på gode Drømmestipendkandidater i Røros i gang!

En rekke ungdommer i Røros har blitt nominert, og fått tildelt stipend opp gjennom de senere år.

Frist for innsending av søknader til nominasjon satt til 4. februar.

Søknaden sendes til kulturskolen
Drømmestipendet utdeles i 2019 til kulturutøvere født tidligst i 1999 og senest i 2006. Les mere om drømmestipendet og søknad se: www.drommestipendet.no

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 15 000 kroner – til sammen én million kroner
Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unges drømmer.

Hver kommune kan nominere person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :
– Dans, musikk, skapende skriving, teater, visuelle kunst (feks. billedkunst, film m.m.) og annet.

For mer informasjon, ta kontakt med kulturskolen.

Bilde: Vinner av Drømmestipendet 2016: Ane Selboe Lein, «Eye C u».

X