Blog

Bilde Kvitsanden barnehage

Hovedtrekkene i rapporten fra miljøkartlegginga viser ingen funn av asbestpartikler i innelufta eller i noen luftekanaler.

Målsetningen er å gjenoppta drift i Eggabygget, etter at nødvendige tiltak er utført og arbeidstilsynet har gitt sin godkjenning. Et eksternt firma kartlegger hvilke tiltak som må gjøres. Tidsperspektiv og endelig utfall vet vi ikke før etter denne kartlegginga.

Friluftsbarnehage for de eldste barna
I påvente av en løsning, fokuserer barnehagen på å gi et trygt og godt barnehagetilbud. Vi satser videre på friluftsliv og uteaktivitet, men har samtidig mulighet for innendørs aktivitet i Verket. Røros kommune har søkt om godkjenning av Verket Røros som basislokaler for friluftsgruppa i Kvitsanden barnehage. Dette dekker barnehagen sine behov for nødvendige fasiliteter. Lokalene ligger rett ved barnehagen, og gjør barnehagens uteområder lett tilgjengelig.

Åpent informasjonsmøte
Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte for foreldre og andre så snart det kommer endelige avklaringer om Eggabygget.

X