Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Folkehelse, Helse og omsorg, Nyheter

Kurs for å mestre belastning i arbeidsliv og privatliv for voksne – høsten 2023

bilde av hånd med tommel opp og navn på kurs

Kurs i mestring av belastning (KiB) er for deg som ønsker å lære noen metoder og teknikker til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Alle som har en form for belastning som gjør at de ønsker og vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne kan delta på kurset. Kurset går over 10 kvelder, med oppstart 21. september klokken 18.00-20.30. Kursavgiften er 700 kroner.

Hva som oppleves som belastning er individuelt

Belastninger som er så omfattende, at du ikke er i stand til å mestre dem på en måte som du selv opplever som akseptabel, kan gi stressreaksjoner.

Disse reaksjonene kan være:

  • Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet
  • Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
  • Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme

Målet med kurset

Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Vi jobber med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benytter vi kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.

Praktisk informasjon

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per uke. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka Kurs i belastningsmestring, er obligatorisk og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Kurset arrangeres av Frisklivssentralen i samarbeid med psykisk helse- og rustjeneste i Røros kommune.

  • Kursstart: Torsdag 21.september 2023. Kurset går over ti ganger. De to siste gangene består av oppfølging og øving.
  • Datoer: 21. september, 28. september, 5. oktober, 12. oktober, 19. oktober, 26. oktober, 2. november, 9. november, 30. november og 7. desember
  • Tid: 18.00-20.30
  • Sted: Kølfogden, Storstuggu
  • Påmelding: Innen torsdag 7. september 2023
  • Kursavgift: 700 kr, dette dekker kursmateriell og enkel bevertning. Du mottar faktura etter oppstart av kurset.

Har du spørsmål eller vil melde deg på? Ta kontakt med:

Astrid Marie Sæther
kursholder
Mobil: 95805526
astrid.sether@roros.kommune.no

Sølvi F. Nyrønning
avdelingsleder psykisk helse-og rustjeneste
Mobil: 90673721,
solvi.nyronning@roros.kommune.no

 

Se mer informasjon om Kurs i mestring av belastning (KiB) på hjemmesidene til Fagakademiet, www.fagakademiet.no og Rådet for Psykisk Helse, www.psykiskhelse.no.

X