Blog

Arealplaner, Nyheter

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Stormoen nord i Røros kommune

Stormoen

Vi starter opp et nytt planarbeid for et område på Stormoen og vi vil gjerne høre hva du mener om planen. Frist er 17.3.2022

Røros kommune er forslagsstiller og ønsker å regulere et område på Stormoen til boligbebyggelse. Området er i dag uregulert, men er avsatt og bebygget med i hovedsak frittliggende boligbebyggelse. Planarbeidet skal vurdere mulighetene for fortetting av eksisterende boligfelt med flere enheter og sette rammer for eksisterende bebygde eiendommer.
Planarbeidet er i tråd med kommunedelplan for Røros sentrum.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 17.3.2022
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med forslagsstiller Røros kommune på 72 41 94 00.
Saksbehandler i saken er Ingunn Holøymoen, e-post ingunn.holoymoen@roros.kommune.no, tlf 957 29 753
Du kan se saken i kommunens planarkiv

X