Blog

Nyheter

Kulturminneplan for Røros kommune

Kulturminneplan

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Kommunestyre i Røros kommune vedtok i møte den 13.12.18 saknr. 18/1961 oppstart av arbeid med kulturminneplan for Røros kommune. Samtidig ble det vedtatt å legge forslag til planprogram for planarbeidet ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet legges ut i perioden 21.12.18 – 15.2.19

Formålet med kulturminneplanen er blant annet å gi en helhetlig og strukturert oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.  

Planprogram

Merknader til planoppstart og/eller planprogram sendes pr brev til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller på e-post til postmottak@roros.kommune.no innen fristen 15.2.19.

 

 

X