Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk, Verdensarv Røros

Kulturminneplan for Røros kommune er vedtatt

illustrasjonsbilde kulturminneplan
Den 10. desember ble Kulturminneplan for Røros kommune vedtatt av kommunestyret. Kulturminneplanen er en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven og er kommunens første kulturminneplan.
Kulturminneplanen har en tematisk oppbygging med følgende tema:
  • Arkeologisk kulturminner
  • Samiske kulturminner
  • Gruvedrift
  • Kulturlandskap og bygningsmiljøer
  • Landbrukets kulturminner
  • Transport og samferdsel
  • Skogsarbeid, jakt og fangst
  • Foreningsvirksomhet, skole og helsevesen
  • Handverk og handel
  • Teknisk og industrielle kulturminner

Kulturminneplanen skal gi en helhetlig og strukturert oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Røros kommune. Planen skal bidra til å avklare kommunens strategi for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer og bidra til samarbeid og felles forståelse.

Her finner du kulturminneplanen 

Hensynssonene til kulturminneplanen finner du her . Velg kartlag Kulturminner og deretter Kulturminneplan. Bygninger som er gitt spesiell beskyttelse gjennom planen ligger under kartlag Bygninger i kulturminneplan og her Bygningsliste.

 

X