Blog

Røros kommunes tilskuddsordninger skal bidra til å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Røros Kommune – slik at vi får et mangfoldig kulturliv. 1. november er det frist for å søke arrangementsstøtte og tilskudd til fritidskulturlivet, samt frist for å nominere kandidater til årets kulturpris!

Arrangementsstøtte

Tilskuddsordningen arrangementsstøtte skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Med arrangement menes her arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse. Ordningen gjelder både eksisterende og framtidige arrangement i kommunen. Her finner du retningslinjer og mer informasjon om denne tilskuddsordningen.

Tilskudd til fritidskulturlivet

Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til utvikling av frivillige kulturaktørers aktivitet, prosjekter og åpne enkeltarrangement i Røros. Her finner du retningslinjer og mer informasjon om denne tilskuddsordningen.

Kulturprisen

Røros kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen eller bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan. Her finner du statutter og mer informasjon om kulturprisen.

 

X