Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter, Verdensarv Røros

NåDa! Kulturhistorisk gatetreff i Bergmannsgata

Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

NåDa, Røros kunstlag inviterer til kulturhistorisk gatetreff i Bergmannsgata torsdag 23 mai!

NåDa er et landsdekkende prosjekt som Norske Kunstforeninger har startet. Ti kommuner i Norge er valgt ut til å være med, hvorav Røros kunstlag er ett av disse. Prosjektet har som mål at ungdom skal få økt kunnskap om og bidra til bevaring av kulturhistoriske verdier gjennom nye samtidsmessige kunstuttrykk og formidlingsformer. Prosjektet startet våren 2018 og avsluttes sommeren 2019. Etter et innledende ide-møte med bred deltagelse fra kunst/kulturlivet, Røros museum, Fylkeskommunen, husflidslaget, historielaget, kulturskolen m. fler, ble «Levd liv i Bergmannsgata gjennom 350 år» valgt som tema.

Det har vært gjennomført ulike aktiviteter og tilbud gjennom året. Kunstner/fotograf Vegar Moen har hatt ansvar for kjerneprosjektet som stilles ut på Smelthytta i sommer. Resultater fra andre aktiviteter vises i forbindelse med gatetreffet.

Historie, sted, identitet, samfunn og kultur

I NåDa har det vært et mål at samtidskunst og lokale kulturminner skal bidra til refleksjoner rundt historie, sted, identitet, samfunn og kultur. Gatetreffet er et ledd i dette arbeidet og flere ungdommer fra både ungdomstrinnet og Videregående på Røros vil både delta og bidra den 23. mai.

Bli med!

Under gatetreffet setter vi stor pris på om du/din klasse, ditt lag/forening eller bedrift vil være med å bidra med innslag i gata eller stand/presentasjon av deg/dere. Her er det meste mulig. Målet er at vi sammen skaper et minnerikt treff på tvers av generasjoner i verdensarven Røros.

Gatetreffet arrangeres mellom kl. 14.00 – 18.00

Ønsker du/dere delta?

Ta kontakt med Ann-Eliz på Lysstråle, tlf. 95127543 om du/dere ønsker å delta eller ønsker mer informasjon om Gatetreffet.

 

X