Blog

Røros kommune har siden februar 2021 hatt kulturverter på sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Kulturvertene skal skape mer aktivitet og kulturopplevelser for brukerne i omsorgstjenesten, i hverdagen preget av koronapandemien. Bakgrunnen for kulturvertstillingene var at Røros kommune fikk tilskuddsmidler fra Statsforvalter (Fylkesmannen) til aktivitetstilbud på sykehjemmene og i hjemmetjenesten under koronapandemien.

Kulturvertene

Benedicte Haugen Gjelten er kulturvert for Øverhagaen BHVS og Gjøsvika sykehjem. Hun har en bachelorgrad i utøvende musikk og praktisk-pedagogisk utdanning i musikk. Benedicte er kulturskolelærer ved Tynset Kulturskole og er dirigent for Alvdal blandakor.

Marianne Magga er kulturvert i Hjemmetjenesten. Marianne er hjelpepleier og kunstner og har tatt videreutdanning innen kunst og kultur i helse og omsorg. Marianne bor på Røros, og brenner for at alle mennesker, uavhengig av alder og helsetilstand skal få muligheten til å uttrykke seg.

Livslangt behov for opplevelser og kreativitet

Vi har alle behov for opplevelser, å være kreative, å kunne skape noe eller delta i ulike aktiviteter både alene og sammen med andre. Alder og sykdom stopper ikke dette behovet. Hvis du har vært glad i å synge, danse, spille et instrument eller tegnet tidligere i livet, er ikke dette noe som forsvinner med verken sykdom eller alder. Men, både sykdom og aldring kan ta over mye av fokuset i hverdagen. Ved å få litt bistand, tilrettelegging av kulturvertene eller andre til å finne tilbake til «gamle» hobbyer eller noe du ønsker å gjøre, så kan det skje noe magisk.

Musikk – en viktig del av livet til de fleste

De fleste mennesker har for eksempel et forhold til musikk. Musikk kan virke oppløftende, skape en følelse av velvære, og kalle fram gode minner. Hver enkelt av oss har ulike referanser og opplevelser knyttet til ulike musikksjangere og melodier. Ofte finnes det en sang eller et musikkstykke som kan knyttes til en betydningsfull hendelse i livet ditt; som en ungdomsforelskelse, da du giftet deg, eller musikken du hørte på da du ventet ditt første barn. Musikken er et sterkt uttrykksmiddel som har stor påvirkningskraft på våre følelser.

Allsang og sittedans

Benedicte bruker mye sang og musikk i jobben som kulturvert, Hennes hovedfokus er å skape gode musikkstunder med allsang og sittedans. Benedicte spiller piano og synger, og spiller gjerne sanger som beboerne har hørt før.

“Det skaper en trygghet og fremkaller gode minner”, sier hun.

Sittedans er gjerne bevegelser man gjør til sittende til innspilt musikk. Det opplever hun som positivt og humørfylt for beboerne, det gir rom for sang og fysisk aktivitet i ett.

Tar utgangspunkt i interesser

Marianne har jobbet mye med enkeltpersoner i hjemmetjenesten, grunnet pandemien: “Vi har sammen, brukerne og jeg, funnet ut hva de ønsker å gjøre. Noe av det vi har holdt på med er malt/tegnet bilder. Vi har også quiltet, vevet, kartlagt musikksmak og ordnet spillelister”.

Marianne forteller videre:

“En dame i hjemmetjenesten falt om ute, det ble sykehus og rehabilitering etter hvert. Hennes store hobby gjennom flere ti-år har vært lappeteknikk, og det har resultert i mange hundre objekter gjennom årene”.

Rask fremgang med positiv aktivitet

Da Marianne startet samarbeidet med kvinnen i august i fjor, klarte hun ikke å tre sytråden. Med litt hjelp og god tilrettelegging så Marianne en enorm fremgang på veldig kort tid. Lysten til å sy kom tilbake, sammen med et forsterket selvbilde og det sikre håndlaget hun hadde tidligere. Tre måneder senere sydde hun sin første løper! Stundene med denne aktiviteten har bidratt til at hun er i sterk positiv bedring, både fysisk og psykisk.

Gjenoppdagelse av interesse og syglede!

“Gjennom kulturvertrollen får jeg en unik mulighet til å bli kjent med mange nye mennesker”, sier Marianne. Hun sier videre at hennes mange møter med brukerne også er en stor inspirasjon i eget liv: “Jeg slutter aldri å bli imponert over brukernes ståpåvilje, kreativitet og pågangsmot!”

Kulturvert-prosjektet fortsetter ut 2022.

Kulturvertene finansieres gjennom tilskuddsmidler, og prosjektet løper derfor bare ut 2022. Begge kulturvertene er brennende opptatt av at kultur og opplevelser er et veldig viktig element å ivareta i omsorgsarbeid:

“Kultur gir oss rikere liv og bedre helse”, sier Benedicte. “Kultur gir ikke bare liv til årene- men også år til livet, viser det seg”.

“Våre erfaringer som kulturverter er svært positive. Vi håper det blir ansatt kulturverter i hele omsorgstjenesten på fast basis”, avslutter begge kulturvertene.

 

X