Blog

Fot av et glass med vaksine mot covid-19

Nå er 88,9 % av den voksne befolkninga i Røros fullvaksinert mot covid-19. Ungdom fra 12 år og eldre i Røros kommune har også fått vaksinen. Det nasjonale målet var at 80 % skulle takke ja til vaksine. Dette har vi nådd og vel så det.

Ønsket om å ta vaksinen har vært høy i Røros helt fra vi startet i januar. Vi har nå en høyvaksinegrad i kommunen, og det betyr at vi er godt beskyttet mot viruset.

Vi er også ferdig med massevaksineringen i Røros, og går over til et løpende vaksinetilbud til våre innbyggere. Målet er at alle som ønsker skal få koronavaksine – både dose 1, og oppfriskningsdoser etter hvert som folkehelseinstituttet (FHI) åpner for det.

12-åringene får vaksine via skolehelsetjenesten

Alle som har fylt 12 år og eldre har fått vaksine gjennom skolen. Det samme gjelder elevene ved Røros videregående skole.

Framover vil 12-åringene få tilbud om koronavaksine fra helsesykepleier ved skolen, etter hvert som de fyller 12 år.

3. vaksinedose

Vi har åpnet for at personer med alvorlig nedsatt immunforsvar nå kan bestille vaksinedose tre. De som er i denne gruppen, kan ta kontakt med oss for å få en time. Slik bestiller du vaksinedose 3.

Oppfriskningsdose

Innbyggere over 65 år vil også få tilbud om en oppfriskningsdose. Vi kommer til å følge den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen, i tråd med nasjonale retningslinjer. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år. Vaksinering med oppfriskningsdose blir gjennomført som drop-in. Dato er ikke bestemt, men vil tidligst skje om en måned – fra midten av november. Vi kommer til å annonsere tid og sted i lokalaviser og via kommunens hjemmeside. Beboere på sykehjemmene vil få oppfriskningsdosen på sykehjemmet.

Det er fortsatt mulig å få 1. vaksinedose

Hvis du ikke har hatt mulighet til å ta vaksinedose 1 ennå, kan du bestille deg time via vår nettside. Vi legger ut nye timer hver uke framover. Her finner du timebestilling for vaksinedose 1.

X