Blog

Nyheter, Politikk

Kommunestyrets oppstart med budsjettarbeidet – Dialogkonferanse 1

Budsjett- og økonomiplan 2024-2027 skal vedtas i kommunestyret den 14. desember. Men budsjettarbeidet starter lenger før det!

Den 23. mai ble dialogkonferanse 1 avholdt på Storstuggu. Dette er kommunestyrets budsjettkonferanse som markerer oppstarten på budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Innledningsvis fikk kommunestyret informasjon om utfordringene, status og forutsetningene for økonomiarbeidet i årene fremover. Kommunedirektørens administrasjon orienterte også om en rekke forhold innenfor helse- og omsorgstjenestene, om gevinstrealisering, tverrfaglig samarbeid og erfaringer med integrering av flyktninger.

Alle presentasjonene er tilgjengelig i den politiske møtekalenderen ved å trykke seg inn på kommunestyremøtet den 23. mai.

Prioriterte satsningsområder

I et kommunebudsjett kan man ikke prioritere alt samtidig. Derfor må det prioriteres noen satsingsområder.

I siste del av dialogkonferansen ble kommunestyret delt inn i fem arbeidsgrupper. Hver gruppe diskuterte seg fram til tre prioriterte satsingsområder for den kommende budsjett- og økonomiplanen.

Gruppene sine forslag til prioriterte satsningsområder skal bli lagt frem for kommunestyret den 2. juni. Da skal det endelig vedtas hvilke tre satsingsområder som skal ligge til grunn for kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2023-2026.

X