Blog

Aktuelt, Koronavirus, Nyheter, Næring

Karanteneregler for arbeidstagere fra utlandet – presisering

sort-hvitt-bilde av en person som holdet ett grått ark med et hvitt spørsmålstegn foran ansiktet

Sist oppdatert: 19. november 2020

Vi får en del spørsmål om karantenereglene som gjelder for arbeidstakere som kommer fra områder med karanteneplikt. Vi håper at informasjonen under kan gjøre det enklere å forstå hvilke regler som gjelder for de ulike gruppene av arbeidstagere som kommer til Norge fra andre land akkurat nå.

Informasjonen under beskriver kun hovedtrekkene, og det er derfor viktig at den enkelte arbeidsgiver setter seg inn i reglene som gjelder for sine arbeidstakere.

Arbeidstakere som krysser grensen hyppig

Arbeids- og oppdragstakere som ankommer Norge fra et område i Sverige eller Finland med karanteneplikt, mer enn 1 gang i løpet av en 10-dagersperiode, er unntatt for innreisekarantene. Dette gjelder for eksempel personer som bor i Funäsdalen, og jobber på Røros og pendler daglig, eller mer enn en gang i løpet av en 1o-dagersperiode. Disse arbeidstakerne må ikke fremvise attest på negativ covid-19-test for å krysse grensen.

  • De skal teste seg i Norge hver 7. dag. På Røros tester de seg på faste dager hver uke hos Røros legesenter.
  • De har også fritidskarantene så lenge de oppholder seg i Norge. Det betyr at de ikke kan oppsøke seg andre steder enn arbeidsplassen sin. De kan for eksempel ikke gå i butikker på Røros.

Det er § 6-b i covid-19-forskriften som gjelder for denne gruppen arbeidspendlere.

Se detaljert informasjon som gjelder for arbeidstakere med hyppige grensepasseringer

Øvrige arbeidstakere som kommer fra et “rødt” land eller område

Den andre gruppen arbeidstakere er personer som kommer til Norge fra et “rødt” område for å utføre arbeid i en kortere eller lengre periode. Det vil si at de også bor i Norge i perioden de jobber her.

  • De må fremvise en attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Uten en slik attest kan de bli nektet å krysse grensen.
  • De skal også være i karantene de 10 første dagene etter at de kommer til Norge.

Se detaljert informasjon om innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde/gule områder

Personer som er bosatt i EØS-land eller Sveits kan unntas innreisekarantene dersom:

  • de har testet negativt for covid-19 etter ankomst til Norge
  • testes hver 3. dag i 10 døgn etter ankomst til Norge
  • har opphold på enerom de 10 første døgnene i Norge
  • ikke har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå (se eget avsnitt under)
  • vi gjør oppmerksom på at de har fritidskarantene de første 10 døgnene.

Dette unntaket er gitt i § 6-c i covid-19-forskriften.

Personer fra røde områder med særlig høyt smittetrykk:

Blant de “røde” områdene finnes det områder med særlig høyt smittetrykk. Disse områdene finnes i en egen liste. Personer som kommer fra landene på denne listen kan ikke unntas fra karantenereglene.

Både kartet med røde områder og listen over områder med høyt smittetrykk, oppdateres jevnlig. Her finner du:

Myndighetene har varslet at listen vil bli oppdatert natt til lørdag 21. november 2020.

 

X