Blog

jodtabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.

De vil være i reseptfritt salg i apotek fra 1. november 2018.

Hjemmelagring av jodtabletter anbefales for voksne under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at jodtabletter bare skal tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil det bli gitt råd gjennom mediene, relevante myndigheter og www.stralevernet.no , og www.helsenorge.no .

X