Blog

Samisk kulturminner folkehelse og livsmestring 5._7. trinn Røros Brekken og Glåmos skole

Invitasjon til fagdag – SNAKKE
Tirsdag 15. mars 2022

Hvordan kan vi øke kvaliteten på de viktige samtalene med barn – og unge?

RVTS Midt i samarbeid med Røros kommune har gleden av å invitere deg som er sammen med barn- og unge til fagdag om øvingsplattformen SNAKKE.
SNAKKE – er en del av plattformen og et verktøy, som gjør det mulig å øve å snakke med barn- og unge om vold og overgrep gjennom stimulering av samtaler. Verktøyet er også oversatt til samisk.

Dato: 15. mars 2022
Sted: Bergstaden hotell, Røros.
Økt 1: kl. 08.30- 11.30 eller Økt 2: kl. 17.00-20.00 (meld deg på et av disse tidspunktene).
Påmelding sendes johan.greff@roros.kommune.no

For mer info om fagdag – SNAKKE, se invitasjon her.

Buerie båeteme – Velkommen!

X