Blog

Helse og omsorg, Nyheter, Samisk helse

Interkommunal legevakt flytter til Røros sykehus 23. august

hovedinngangen til Røros sykehus

Fra 23. august blir den interkommunale legevakten å finne i midlertidige lokaler på Røros sykehus.

Adressen er Henrik Grønns vei 24. Legevakten får egen ringeklokke ved hovedinngangen til sykehuset, og kontoret blir i 1. etasje.

Ring først

Ring 116 117 når du trenger øyeblikkelig hjelp kveld, natt og helg. Hvis du må komme til oss på legevaktkontoret, avtaler vi det på telefon.

Når du kommer, skal du vente på sykehusets felles venterom. Du parkerer på sykehusets parkeringsplass.

Interkommunal legevakt gjelder alle som oppholder seg i Røros, Os og Holtålen kommuner, utenfor legekontorenes åpningstider.

Hvorfor flytter vi?

Vi skal bygge nytt legesenter, og de gamle lokalene til legevakt og legesenter i Henrik Grønns vei 25 skal bygges om. Det er estimert at dette skal ta cirka ett år, så fremt byggeprosessen går etter planen.

bilde av røros sykehus

Fra 23. august 2023 har Interkommunal legevakt midlertidige lokaler på Røros sykehus

X