Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring, Politikk

Innstiller på at Røros innlemmes i det samisk forvaltningsområdet

Regjeringen sender i dag søknaden fra Røros kommune om å innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk på høring.

Dette ble offentliggjort i en pressemelding på Kommunal- og moderniserinsdepartementet i dag.

Statsråd Sanner er glad for at Røros har søkt om innlemmelse
– Det er viktig å støtte opp om arbeidet med å fremme sørsamisk språk. Jeg er derfor glad for at også Røros nå har søkt om innlemmelse. Dette viser at det er en positiv utvikling i det sørsamiske området, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Røros kommune søkte 23. februar 2017 om å innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk. Sametinget støtter søknaden.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for å styrke og utvikle samiske språk. Det er viktig at arbeidet for utvikling av samisk språk og kultur foregår lokalt og der samene bor. Regjeringen er derfor positiv til at kommuner søker om innlemmelse i forvaltningsområdet, sier Jan Tore Sanner.

Røros er et viktig område for sørsamisk språk. Sørsamisk er klassifisert som alvorlig truet på UNESCOs røde liste over truede språk, og stod en periode i fare for å forsvinne. De siste årene har det imidlertid vært en økt interesse for å lære og bruke sørsamisk, særlig blant unge. Erfaringer fra andre kommuner som er blitt en del av forvaltningsområdet, viser at språket har fått en høyere status i disse områdene.

Samiske forvaltningsområder
I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilt. I disse kommunene har alle rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i området. Innbyggerne har også større rettigheter til opplæring i samisk.

Røros er den fjerde sørsamiske kommunen som har søkt om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk. Hattfjelldal kommune ble innlemmet 1. juli i år. Snåsa og Røyrvik kommune er også en del av forvaltningsområdet. Forvaltningsområdet består nå av totalt elleve kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag.

Samisk språkutvalg la fram sin rapport 10. oktober i fjor. Utvalget skisserer blant annet en modell hvor kommunenes forpliktelser i forvaltningsområdet tilpasses språkenes situasjon i den enkelte kommunen.

– Jeg har tro på at språkutvalgets forslag om mer fleksible løsninger vil bidra positivt til at flere kommuner ønsker å søke om innlemmelse i forvaltningsområdet, sier statsråd Sanner.

X