Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Innbyggerundersøkelse om kommunale tjenester

Illustrasjonsfoto innbyggerundersøkelse kommunale tjenester

I løpet av denne uka mottar ca. 500 innbyggere i Røros kommune en spørreundersøkelse om kommunale tjenester.

Innspill fra våre innbyggere er viktige i arbeidet med å videreutvikle Røros kommune. Vi oppfordrer derfor alle mottakerne av undersøkelsen til å svare.

Innbyggerundersøkelsen består av tre hovedtemaer:

  • Kommunens omdømme som tjenesteleverandør
  • Kommunen som bosted
  • Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer

De 500 mottakerne av innbyggerundersøkelsen er tilfeldig utvalgt fra folkeregisteret, basert på et automatisk uttrekk gjort av Skatteetaten.

Ikke nødvendig med egen erfaring med tjenesten for å svare
Hvis du er én av mottakerne, sendes undersøkelsen elektronisk til din digitale postkasse. Dersom du ikke har digital postkasse vil du i løpet av kort tid motta undersøkelsen i posten. I innbyggerundersøkelsen stilles det et begrenset antall spørsmål om kommunale tjenester. Det er ikke nødvendig med egen erfaring med tjenesten for å kunne svare på disse spørsmålene.

Om innbyggerundersøkelsen
Røros kommune skal gjennomføre en innbyggerundersøkelse hvert 4. år. Undersøkelsen gjennomføres via nettportalen «Bedre kommune» som er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).

Innbyggerundersøkelser er et verktøy for å måle tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet. Dette er viktig informasjon for Røros kommune, og resultatene fra undersøkelsen vil være viktig grunnlag i videre arbeid med tjenesteutvikling, dialog med innbyggerne og kommunal styring.

Gjennom å bruke bedrekommune.no får vi i tillegg mulighet til å sammenligne oss med andre kommuner.

X