Blog

Aktuelt, Folkehelse, framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Koronavirus, Nyheter

Innbyggere i Røros kommune blir invitert til å delta i HUNT COVID Sør

foto av oransje covid-virus, og logoen til HUNT COVID Sør

Denne uken starter HUNT COVID Sør-undersøkelsen i kommunene som tidligere tilhørte Sør-Trøndelag. Alle som deltok i HUNT4 Sør (2019) vil i løpet av de neste tre ukene få en SMS-invitasjon om å delta i en spørreundersøkelse, og vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å svare.

HUNT COVID Sør

I løpet av de neste tre ukene vil alle som deltok i HUNT4 Sør få en SMS med invitasjon til å delta i HUNT COVID Sør.

Siden 2020 har pandemien hatt en enorm innvirkning på samfunnet og det fryktes at de fysiske og psykiske ettervirkningene kan bli store. Vi trenger kunnskap om ettervirkningene av pandemien for å kunne møte lignende utfordringer i fremtiden på en bedre måte.

Spørreundersøkelsen er digital og tar rundt 30 minutter å fullføre. Svarene vil være av stor nytte for forskere, helsevesen, kommuner, politiske beslutningstakere og samfunnet generelt, både i det vi ser oss tilbake og i det vi ser fremover.

Trønderes deltagelse i HUNT-undersøkelsene er et viktig bidrag til kartlegging av helserelaterte forhold i Norge. HUNT har gjennom fire tiår samlet inn helsedata, og i 2019 avsluttet vi HUNT4. Det setter oss i en unik posisjon til å undersøke helsedata fra samme innbyggere før og etter pandemien.

HUNT COVID er et samarbeidsprosjekt mellom HUNT forskningssenter, NTNU, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Frosta kommune, Helse Midt-Norge, FHI, Forskningsrådet og Nasjonalt senter for aldring og helse.

Les mer om HUNT COVID Sør

X