Blog

Vann

Råd og tiltak for å unngå smitte via drikkevann

I Norge har vi godt drikkevann, og mange av oss drikker vann rett fra bekker, elver og innsjøer i naturen når vi er på tur, fordi vi er vant til at vannet alltid er rent. Likevel er det flere smittsomme sykdommer som kan overføres på denne måten.

Det tryggeste er å drikke vann man har tappet på flaske hjemme, eller ta noen enkle forholdsregler:
• Sjekk at vannet er rennende og klart
• Sjekk at vannet er uten lukt og smak
• Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Dette gjelder særlig vann fra små vann, elver og bekker. Vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer på annen måte.
• Brønn eller oppkomme må sikres slik at forurenset vann direkte fra elver, bekker eller overflaten ikke skal kunne trenge inn.
• Sjekk om det er døde dyr eller rester av kadavre i brønnen eller oppkommet, og dersom det er det, må disse fjernes og brønnen desinfiseres.
• Desinfiseringen kan skje med klor. Vanlig husholdningsklorin kan benyttes, styrken er vanligvis ca 4 % klor, og en drøy liter tilsettes per kubikkmeter (1000 liter) vann i brønnen (gir 40-50 milligram klor per liter vann). Rør godt rundt, og la det hele stå i 24 timer.
• Om mulig, tøm brønnen så godt som mulig før den tas i bruk igjen.
• I oppkommer med overløp må behandlingen gjentas to til tre ganger med kortere mellomrom avhengig av hvor stor utskiftningen av vannet er per time.
• Tett alle hull og andre muligheter for at mus og lemen kan trenge inn brønn eller oppkomme. Husk: tettsittende lokk, brønnsider helt uten hull, samt ”musetetting” av eventuelt overløpsrør eller -renner. Noen ganger er det laget hull i sidene på sementringer som har blitt satt ned i brønner, for å lettere sette dem på plass. Slike hull må tettes.
• Borebrønner i løsmasser og fjell, som er godt tettet rundt brønntoppen, er som regel sikre mot tularemismitte.
• Vær forsiktig med å bade eller vaske deg med vann hvor det er synlige rester av døde dyr i vannet.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Mvh
Kommuneoverlegen

X