Blog

foto av en helsearbeider som setter en sprøyte i armen på en mann, med tekstplakaten "skal du ta influensavakine?"

Når kan du få influensavaksinen?

Røros kommune vil få årets influensavaksine i uke 42, nest siste uke i oktober.

 • Det blir en egen vaksinasjonsdag i månedsskifte oktober-november. Vi vil legge ut tid og sted på våre nettsider og i lokalavisene.
 • Har du legetime i oktober eller november kan du få satt vaksinen da.
 • Det er viktig at du ikke møter opp på legesenteret for å ta vaksinen. Av hensyn til smittevern vil ikke det være mulig.
 • Årets vaksine koster 150kr.

Hvem bør tar influensavaksine?

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Hvorfor ta vaksine?

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Hva beskytter vaksinen mot?

Influensavaksine beskytter mot influensavirus fra 1-2 uker etter vaksinering.

Vaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer.

Vanlige influensasymptomer er brå sykdomsstart, feber, tørrhoste, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Vaksine bør tas årlig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen må tilpasses disse endringene. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år, og har generelt lite bivirkninger. I likhet med andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden.

Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Les mer om influensavaksinen her

X