Blog

Nærbilde av hendene til en person som setter vaksinespøryte i skulderen til en pasient

1,6 millioner nordmenn har økt risiko for influensa. Det er risikogruppene som prioriteres for influensavaksinering.

Influensavaksine beskytter ikke mot covid-19. På grunn av pandemien er det likevel viktig at personer i risikogruppene tar influensavaksinen. Da reduseres sannsynligheten for å få både influensa og covid-19 i samme sesong.

I år kan de som er i risikogruppene bli vaksinert mot influensa for en egenandel hos fastlegen på 50 kroner. For dem som har nådd egenandelstaket blir den gratis.

Hvem bør tar influensavaksine?

Følgende risikopersoner har økt risiko for alvorlig sykdom, og bør ta influensavaksine:

  • alle over 65 år
  • beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
  • gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

Helsepersonell i pasientnært arbeid bør ta influensavaksine for å beskytte seg selv og pasientene – men også for å sikre beredskap og kapasitet.

Når kan jeg ta vaksinen?

Vaksinen kommer til Røros i uke 43, nest siste uke i oktober.

  • Det blir en egen vaksinasjonsdag i månedsskiftet oktober-november. Vi vil legge ut tid og sted på våre nettsider og i lokalavisene.
  • Har du legetime i oktober eller november kan du få satt vaksinen da.
  • Det er viktig at du ikke møter opp på legesenteret for å ta vaksinen. Av hensyn til smittevern vil ikke det være mulig i år.

Les mer om influensavaksinen her

X