Blog

Trøndelag fylkeskommune deler ut inkluderingspris til personer, lag eller foreninger som har gjort en ekstra god innsats for inkludering. Du kan foreslå hvem som skal få prisen i 2020!

Vil du foreslå en kandidat?

Da sender du forslag med begrunnelse til postmottak@trondelagfylke.no innen 1. oktober.

Retningslinjer

1. Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris skal tildeles for fremdragende innsats for inkludering.

2. Inkluderingsprisen kan tildeles en person bosatt i fylket eller med sterk tilknytning til det. Den kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger.

3. Forslag på kandidater til inkluderingsprisen sendes fylkeskommunen innen en fastsatt frist hvert år. Forslag må være begrunnet. Informasjon om mulighet for å fremme forslag og frist kunngjøres på fylkeskommunens nettside.

4. Inkluderingsprisen skal bestå av et diplom og et pengebeløp av viss størrelse som fastsettes i årlig budsjett.

5. En tildelingskomite bestående av to medlemmer fra Integreringsrådet og to fra hovedutvalg for kultur med fylkesordføreren som komiteleder, avgjør hvem som skal motta inkluderingsprisen hvert år. Utdeling av prisen skjer ved en passende anledning i samråd mellom fylkesordfører og fylkesrådmann.

X