Blog

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats til beste for medmennesker i Røros kommune. Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement.

Send inn forslag til kandidat!

Har du forslag til hvem som fortjener å få årets frivillighetspris? Send inn navn og en begrunnelse for hvorfor du syns denne kandidaten fortjener å motta frivillighetsprisen.

Dette sender du til:

Røros Kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

eller:

postmottak@roros.kommune.no

Forslag må sendes inn innen 1. oktober.

Se mer her: Frivillighetsprisen i Røros kommune

X