Blog

Bygge og bo, Høringer, Nyheter, Næring, Politikk, Stedsutvikling

Hva mener du om helårs gågate i Kjerkgata?

Bilde av Kjerkgata

Formannskapet har vedtatt å legge forslag om helårs gågate i Kjerkgata ut på høring. Forslaget gjelder fra Rauveta ned til Nilsenhjørnet.

Etter høringa skal det lages ei utredning der høringsinnspillene er en del av kunnskapsgrunnlaget. Vi ønsker oss derfor høringsinnspill som øker dette grunnlaget.

Vi vil vite hvordan ei gågate hele året vil påvirke deg som beboer, bruker av sentrum og næringsdrivende. Hvilke fordeler og ulemper ser dere? Hva kan være praktiske utfordringer?

Det er foreløpig ikke lagt noen føringer på hvordan en gågate skal løses i praksis. Dersom det skal innføres gågate, må gågatereglementet si noe om hvordan vi skal løse for eksempel varelevering, kjøring til eiendommene, tilgjengelighet for arbeids- og servicebiler, fremkommelighet for utrykningskjøretøy osv. Hva må til for at ei gågate skal kunne fungere? Hva gjør at ei gågate ikke vil fungere?

Det er laget et foreløpig utkast til kunnskapsgrunnlag. Dette kan du lese her.

Saksutredningen til formannskapet finner du her.

Send dine innspill til oss innen fristen 20. mai 2023 på e-post til postmottak@roros.kommune.no eller brev til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.

 

X