Blog

Bygge og bo, Helse og omsorg, Nyheter, Politikk

Hva betyr bokvalitet for deg? Hvordan kan du tenke deg å bo?

illustrasjonsfoto boligpolitisk plan

Komite for helse og omsorg er i gang med å utarbeide en boligpolitisk plan.

Vi holder nå på med å samle inn faktagrunnlag og lage analyser, og i den forbindelse vil medlemmer av komiteen gjennomføre en liten spørreundersøkelse.

Vil møte deg ulike steder fredag og lørdag
De blir å treffe på Coop Brekken fredag 14. desember, og Coop Glåmos, Rema og Domus senteret lørdag den 15. desember. For å lage en god plan trenger vi å vite behovet hos våre innbyggere, så det er fint om du kan ta deg tid til en 2 minutters prat. Undersøkelsen legges også ut ved vårt servicetorg hvor du kan komme innom og svare.

Komiteleder er Inga Ryen Evavold og saksordfører er Hanne Hauge. Planen kommer på høring rundt påsketider og skal vedtas før sommeren 2019. Planen vil bl.a. gi grunnlag for vår arealplanlegging.

Visste du for eksempel at:
– 70% av all flytting skjer innen egen kommune
– De aldersgruppene som har størst behov for bolig er 24-34 år og 65 år +
– Røros 2000: 59% bor i tettbygd strøk, Røros 2017: 68% bor i tettbygd strøk
– Det er mer enn 1000 aleneboende i Røros

Mer kommer i høringsrunden når alle faktagrunnlag er på plass.

X