Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter

HOVEDOPPTAK TIL PLASS I BARNEHAGE – SØKNADSFRIST 1. MARS

HOVEDOPPTAK TIL PLASS I KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER 2019 – 2020

Elektronisk søknadsskjema til kommunale og private barnehager samt div. informasjon finnes på Røros kommunes nettside www.roros.kommune.no

  • Kommunale barnehager tilbyr 50 % og 100 % plass. Private barnehager har flere alternative oppholdstider.
  • Barn som står på venteliste, og barn som ikke har fått ønsket barnehage inneværende barnehageår må søke på nytt.
  • Barnehageåret starter 15.august. Oppstartdato for hovedopptak settes til perioden 15. – 31. august.
  • Samisk tilbud i Ysterhagaen barnehage og Brekken barnehage.

SØKNADSFRIST: 1. MARS 2019.

X