Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Hovedopptak kommunale og private barnehager 2018-2019

Illustrasjonsfoto hovedopptak barnehage 2018-2019

Skal du søke om barnehageplass for barnehageåret 2018-2019? Da er søknadsfristen 1. februar.

 → Søk barnehageplass.

Klikk her for å lese mer om barnehagetilbudet i Røros kommune.

Kommunale barnehager tilbyr 50 % eller 100 % plass. Private barnehager har flere alternative oppholdstider. Hvis du har behov for å endre oppholdstid eller endre barnehage fra 15.08.2018, må du levere ny søknad.

Oppstart høst 2018
Barnehageåret starter 15.august. Oppstartsperioden er i mellom 15. – 31. august. Om du ønsker å starte senere, må du betale fra tildelt dato, selv om du ikke benytter plassen. Hvis barnet står på venteliste eller ikke har fått innvilget ønsket barnehage inneværende barnehageår, ber vi om at du søker på nytt nå.

Samisk språkopplæring
For barn som ønsker tilbud om samisk språkopplæring, søker du plass i Ysterhagaen barnehage, eller i Brekken barnehage for de som tilhører Brekken skolekrets.

 

X